קוני הספר בדפוס ובדיגיטל נהנים מג'אז מיוחד – ומוזמנים לקרוא סוף שני ואלטרנטיבי, פרקים מיוחדים שאינם נכללים בספר וקטעים שנותרו על רצפת חדר העריכה.
לכניסה, השיבו על השאלה הבאה:

מהי המילה האחרונה בתודות הספר?